BHP Active - Usługi, obsługa, szkolenia BHP bhpactive.pl

BHP Active - Usługi, obsługa, szkolenia BHP


Właściciele firm, którzy korzystają ze szkoleń w BHP Active wiedzą, że ich kadra będzie dobrze przygotowana do stosowania reguł bezpieczeństwa i higieny pracy w ich zakładach. Udział w merytorycznych szkoleniach BHP pozwala usystematyzować posiadaną wiedzę oraz zdobywać nowe informacje. Przeprowadzane okresowo badania BHP zapewniają bezpieczeństwo pracownikom i służą poprawie komfortu na co dzień. Konkretne miejsce pracy będzie doskonale zorganizowane. Szkolenia BHP Active dedykowane są pracownikom, kadrze do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i pracodawcom, którzy są chętni do podnoszenia swoich kompetencji w tym właśnie zakresie.

BHP Active

BHP ACTIVE
Tel.: 793171331
ul. Połęże 12
80-720 Gdańsk
pomorskie
NIP: 5833047028
WWW: