Nadzór inwestorki na budowie w Warszawie - ESTIMATOR estimator.pl

Nadzór inwestorki na budowie w Warszawie - ESTIMATOR


Oferta firmy ESTIMATOR związana z wykonywaniem skrupulatnych kosztorysów obejmuje: kosztorysy szacunkowe, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe, kosztorysy nakładcze nazywane też ślepymi, kosztorysy powykonawcze, kosztorysy robót dodatkowych lub zamiennych, podejmowane w trakcie realizowania inwestycji, przedmiary robót oraz kosztorysy z projektów i gotowych przedmiarów, orientacyjne zestawienia kosztów, aktualizacje wycen, wprowadzanie przedmiarów do programów kosztorysowych, kalkulacje i opracowania powiązane z wyceną budowy, optymalizacje projektów pod względem kosztów realizacji, a także kosztorysy wariantowe. To dzięki dużej specjalizacji pracowników możliwe jest świadczenie tak kompleksowych świadczeń.

Nadzór inwestorski Warszawa

ESTIMATOR Piotr Kowal
Tel.: 669380016
Sowińskiego 25 / 100
01-105 Warszawa
mazowieckie
NIP: 7133047694
WWW: